26 July 2012




за съжаление остана без заглавие, а ми се  
искаше да напиша нещо ... за слънцето ...