8 May 2012

няколко откъснати желания

                                          ...  и риба 
                                              по пътя 
                                          на сълзите