30 May 2014

мислеше да се прибере и да затвори 
прозорците, защото следобед вали


5 May 2014

за теб, Музо, бих умрял два пъти4 May 2014


неделя следобед, когато завали