23 January 2012

Ден първи.
  Сама дойдох, сама ще си отида.