23 December 2014

30 November 2014

11 November 2014

28 October 2014

9 October 2014

метаморфози

... понякога съм сянка...

... понякога съм танц...

... понякога съм молитва...

... понякога съм страст...

... понякога съм прегръдка...

... понякога съм вятър...

... понякога съм жена...
30 September 2014

21 September 2014