24 January 2014

завършен портрет на момиче
  с лампа