24 August 2010

един самотен следобед изпълнен с присъствие