11 September 2010

предложение от Ева
(съвременен вариант с круша)

спомен за отминала зима