9 March 2015

Реките от собствени сълзи-казват-прелели.
из смъртта на Орфей