17 November 2012

'преосмисляне' на споделена самота
12 November 2012

''На кестена под кичестите клони
предадох тебе аз, предаде мене ти...''
6 November 2012

сред себеподобни
 сякаш сред безмълвните камъни