15 May 2012

Rain
                                                                  I dream of
                                                                                    rainfall souls.8 May 2012

няколко откъснати желания

                                          ...  и риба 
                                              по пътя 
                                          на сълзите