26 July 2012
за съжаление остана без заглавие, а ми се  
искаше да напиша нещо ... за слънцето ...

No comments:

Post a Comment