31 January 2011

думите приемат друго агрегатно състояние