30 May 2014

мислеше да се прибере и да затвори 
прозорците, защото следобед вали