6 November 2012

сред себеподобни
 сякаш сред безмълвните камъни