21 June 2015

очите му се смееха,
а отвън се стичаха сълзи