18 April 2014

за Габо

...излишни са думите за човек,
            който ги владееше до съвършенство...