28 February 2012

ТАНЦЪТвреме: 24 - часов маратон / 25, 26 февруaри 2012
място:  Пловдив / Анахатa
център за йога,танц и алтернативен театър
танцьори: Ана / Иван / Якуб / Петкана / Савина / Станислава