21 January 2012

пръсти впити сякаш корени в земята